Et online lån er ikke bare et online lån. Selvom det at låne penge på internettet er blevet mere udbredt end tidligere, og flere derfor også har stiftet bekendtskab med online låns egenskaber, er det stadig en udbredt misforståelse, at alle online lån har de samme egenskaber. Eksempelvis bruges begreberne ”kviklån” og ”online lån” ofte i flæng, selvom dette teknisk set er en misforståelse. For selvom et kviklån ganske rigtigt er et online lån, er kviklånet blot en af de flere forskellige online lånetyper, der findes på markedet. I alt findes der tre; kviklånet, forbrugslånet og SMS-lånet. Selvom de tre typer på sin vis har meget til fælles, adskiller dig sig også fra hinanden på en række væsentligt punkter, som ikke er uden betydning for din låneoplevelse eller din økonomi.

Kviklån

Denne første lånetype er muligvis også den mest velkendte af de online lånetyper. Som nævnt forveksles begreberne ”kviklån” og ”online lån” ofte, og det skyldes muligvis dels, at kviklånet besidder de fleste af de egenskaber, som normalt forbindes med online lån i det hele taget. De fleste forbinder nemlig formentlig især online lån med en hurtig og nem låneproces, der tillader låneren hurtigt at udvide sit økonomiske råderum. Og disse karakteristika gør sig da – rigtig nok – også gældende i større eller mindre grad for de forskellige online lånetyper.

Som man næsten kan tyde på baggrund af lånetypens navn alene, er et kviklån et lån, hvis primære formål netop er at tilbyde låneren et hurtigt lån og dermed hurtigt penge på kontoen. Denne lånetype har en relativt kort udbetalingshorisont, hvilket betyder, at du potentielt allerede kort efter, du har afsendt låneansøgningen kan have det lånte beløb til rådighed på din konto.

Kvinde ved computer

Forbrugslån

Forbrugslånet har visse ting til fælles med kviklånet. Blandt andet optages det også online, som det jo er tilfældet for alle de online lånetyper. Forbrugslånet går også uden om de komplicerede processer, som af og til kan gøre sig gældende, når man låner i banken på traditionel vis og udgør således også et hurtigere og nemmere alternativ. Men forbrugslånet adskiller sig fra kviklånet på den vis, at der som regel her er tale om et mere langsigtet lån, end kviklånet. Dels vil man ofte med et forbrugslån kunne låne en større sum penge, og dels er der mulighed for at lade lånets løbetid være længere. Hverken kviklånet eller forbrugslånet er generelt set bedre end det andet. Hvilket lån, der er det rigtige at vælge, afhænger snarere af din specifikke situation, præferencer og lånebehov.

SMS-lån

SMS-lånet er på sin vis et levn fra fortiden. At denne lånetype bærer navnet SMS-lån betyder nemlig mærkeligt nok ikke, at denne type af lån har særlig meget at gøre med SMSer – i hvert fald ikke længere. Navnet opstod i sin tid, fordi låneudbyderne på daværende tidspunkt udbød lån, der kunne optages gennem SMS. Men selvom låneudbyderne i dag er gået bort fra denne mulighed, har navnet hængt ved. Det skyldes, at SMS-lånet i dag indebærer mange af de samme egenskaber, som det gjorde, dengang det kunne optages via SMS. Der er her tale om relativt små lån på helt ned til et par enkelte hundrede kroner. Lånene har kort løbetid og afvikles således hurtigt igen. Denne lånetype er således for dig, der hurtigt ønsker et lille ekstra beløb på kontoen og hurtigt ønsker at være gældfri igen.

Betalingskort

 

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale.