Når man snakker våben og våbenlov, er det som oftest i forbindelse med USA, hvis liberale tilgang til våbenlovgivning igen og igen bliver bragt til debat. Men hvordan er vores våbenlovgivning egentlig i Danmark? Hvad er tilladt, og hvad er ikke tilladt? Kun sjældent snakker vi om den danske våbenlov, og derfor er det ikke alle, der kender til dens indhold. Det kan du læse mere om her.

En strammere våbenlov

Som nævnt kommer våbenlovgivning oftest på tale, når man snakker om USA. I USA er retten til at bære våben en grundlovssikret ret. Det er på ingen måde tilfældet i Danmark, hvor vi har en væsentligt strammere våbenlov, der efterlader plads til betydeligt mindre frihed. I USA er det relativt nemt at få fingre i et våben og få ret til at bære det lovligt. I Danmark skal man ifølge loven have ”politiets tilladelse [til] at erhverve, besidde eller anvende skydevåben samt andre særlige farlige våben og knive.” Det betyder altså, at man i Danmark skal have en særskilt tilladelse af politiet til at bære våben, før man lovligt kan gøre det. Har man ikke denne tilladelse, kan man blive straffet for at bære et våben. Det er dermed hverken en grundlovssikret ret eller betragtes som en ret i nogen forstand i Danmark at eje sit eget våben.

Paragraf

Hvem må bære våben i Danmark?

I Danmark er der forholdsvis stramme retningslinjer for, hvem der kan købe og bære en pistol. For at kunne købe en pistol skal man være mindst 20 år og have været aktivt skydende medlem af en skytteforening i mindst to år. For at købe en riffel er aldersgrænsen 18 år eller 16 år, hvis man har forældrenes samtykke. Det skyldes, at rifler og luftgeværer ofte bruges i forbindelse med jagt eller anden sportsskydning. Uanset om man ønsker at købe en pistol eller riffel, skal man ved købet kunne fremvise en ren straffeattest.

Kniv

Hvilke våben er omfattet af loven?

Svaret på spørgsmålet om, hvad der ifølge loven kan betragtes som et våben og hvilke våben, der således er omfattet af loven, giver ofte sig selv. Alle former for skydevåben er omfattet af loven, selvom der som nævnt, kan være forskellige regler for aldersgrænsen i forhold til forskellige typer af skydevåben. Herudover omfatter våbenloven også knive. Hvilke knive, der kan betragte som ulovlige fremgår af den danske knivlov, som også angiver i hvilke tilfælde, det er lovligt at bære en kniv. Til sidst omfatter den danske våbenlov også andre genstande, som kan betragtes som våben – heriblandt eksplosivstoffer og våben, der kan eksplodere såsom håndgranater, miner og lignende. Også armbrøster og slangebøsser er omfattet af den danske våbenlov. 

Vil du gerne vil have det fulde overblik over den danske våbenlov, kan du læse den i fuld længde på retsinformationens hjemmeside.