Hvis du er en af dem, der handler ind på nettet, gør du som rigtig mange andre danskere. Der er bestemt ikke noget galt med at handle på nettet. Det er ofte en rigtig god måde at finde frem til gode tilbud på. Når du handler ind på nettet, skal du dog selvfølgelig være opmærksom på, at din nærmeste butik ikke får glæde af handlen. Det kan gøre, at de i sidste ende ikke har en lige så stor omsætning, som de ellers ville have haft, og at de så må lukke.

Men er det virkelig så slemt. Der er jo mange butikker, der også har onlinesalg. De har altså set, at en del af deres handel i fremtiden kommer til at ligge på nettet, men de mener også, at deres kunder stadig vil sætte pris på, at de har en fysisk butik, hvor de kan komme og tale med dem.

Butikken skal kunne noget mere end nettet

Hvis butikkerne ikke skal uddø, skal de kunne noget mere end nettet. For tøj- og skobutikker er det naturligt nok, at man kan prøve tøj og sko hos dem. Det vil altid være et problem på nettet. Det gør, at mange sko- og tøjbutikker stadig har en eksistensberettigelse.

For andre typer af butikker kan det dog være langt sværere. Der er de nødt til at tilbyde deres kunder noget ud over det sædvanlige, hvis de skal kunne konkurrere med nettets store udvalg og billige priser.

Det kan for eksempel være boghandler eller butikker, der forhandler computerspil, der kan have det svært. Disse typer af butikker har dog den mulighed, at de kan arrangere foredrag eller andre events, der kan interessere deres kunder. Det gør, at kunderne er nødt til at komme ned i den fysiske butik.


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale.