Den nuværende regering har kørt med mange tiltag med henblik på at spare på de offentlige udgifter. Dette er sket i forbindelse med, at man har anerkendt, at den danske stat har for mange udgifter. Derudover har man også haft fokus på, at borgerne skal yde mere, for at man skal kunne blive ved med at drive en stor velfærdsstat, som den i Danmark. Derfor blev det foreslået, at man skulle hæve pensionsalderen, simpelthen for at folk skulle yde mere til samfundet. Dette forslag mødte fra begyndelsen rimelig megen modstand, og det var særligt arbejdernes fagforeninger og partier, der råbte op i forbindelse med forslaget. Det blev påpeget, at arbejderne ikke kan holde til at arbejde flere år, end de allerede gør, for arbejdet går rigtig meget ud over deres fysiske helbred, og det kunne have fatale konsekvenser for deres videre helbred, hvis pensionsalderen blev hævet med nogle år.

Forslaget trukket tilbage

Det er sådan, at vi i Danmark har en mindretalsregering i øjeblikket. Dette betyder, at regeringen ikke umiddelbart lige kan træffe beslutninger uden videre. De er i høj grad afhængige af, at Dansk Folkeparti stemmer for de forskellige forslag til lovændringer, og det ville DF altså ikke i dette tilfælde. De kunne ikke forlige sig med den nye lov, og derfor blev den ikke til noget. Vi får altså alligevel ikke højere pensionsalder. Det er noget, som arbejdernes fagforeninger og partier fejrer, og de ser det i høj grad som deres sejr. Det er i hvert fald sikkert, at forslaget ikke bliver til noget foreløbig. Men hvem ved, måske kommer der et lignende forslag til lovændring i fremtiden, for det er fakta, at vi lever længere, og derfor synes tanken om en højere pensionsalder på visse områder ikke at være helt urimelig.

 


Indlægget er udtryk for skribentens holdning og indeeholder redaktionelt materiale.