Historisk set har der altid været en enormt stærk arbejderklasse i Danmark. Fagforeningerne har for eksempel fået rigtig meget at sige, når det kommer til arbejdernes kår. Den arbejdsmarkedsmodel, vi arbejder med i Danmark er faktisk så speciel og enestående, at vi har navngivet den og promoverer den som ”Den Danske Model”, og det virker til at den danske model har været succesrig og virkelig har gjort en forskel. I særdeleshed hvis man sammenligner Danmark med andre lande i EU, er det tydeligt at se forskellen. Det er en forskel, som er enormt sund for individet såvel som systemet, og det bør høj som lav derfor også kunne støtte op om. 

Smil

Fagforeningernes arbejde

Det er der flere forskellige måder at gøre. Som nævnt før er fagforeningerne en enormt stor del af at forhandle arbejdernes vilkår. Hvis man gerne vil repræsenteres af dem og støtte deres sag, kan det derfor være en udmærket ide at støtte deres arbejde ved at blive medlem. De overenskomster, som fagforeningerne forhandler sig frem til dækker hele arbejdspladser og ikke kun individuelle medlemmer af den ene fagforening. Derfor er det heller ikke nødvendigt at være medlem for at nyde alle fordelene. Det er desværre gået op for flere og flere, og særligt de største fagforeninger mister derfor medlemmer og ressourcer i øjeblikket.

Kvinder

Dette laver en a-kasse

Overenskomster er dog langt fra det eneste, som disse foreninger laver. De sikrer også den almene arbejders vilkår på mange andre måder. For eksempel er mange fagforeninger blevet slået sammen med en såkaldt a kasse. A kasse står for arbejdsløshedskasse, og et medlemskab af sådan en sørger mere eller mindre for, at du også har en nogenlunde respektabel indkomst, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs. På den måde er et medlemskab af en a kasse meget ligesom en forsikring. Du betaler for noget, du først får udbetalt, når det går galt. Selvom du er medlem af en a kasse, er der dog stadig regler for, hvad du skal kunne opfylde, før du bare må modtage penge fra a kassen. For eksempel skal du have arbejder i mindst 52 uger gennem de seneste 3 år, og når du bliver arbejdsløs, er det et krav, at du bliver ved med at søge arbejde aktivt. En a kasse er ikke bare en alternativ form for pension.

En kasse laver dog også andet end at udbetale dagpenge, når du ikke er i arbejde. De administrerer for eksempel udbetalingen af efterløn og orlovsydelser. Ydermere har de selvfølgelig også en stor interesse i at få arbejdsløse medlemmer ind på arbejdsmarkedet igen. Hvis du som medlem står uden job, er det derfor ikke unormalt at blive tilbudt private samtaler såvel som kurser, så du kan lære gode evner, der gør sig godt på jobmarkedet samt hvordan du bedst muligt søger et job. Af selvsamme grund indgår mange a kasser i et tæt samarbejde med jobcentrene rundt omkring i landet.

Som medlem af en a kasse, er du altså sikret en eller anden form for tryghed, så du ikke behøver at grue for den dag, hvor du måske mister dit arbejde. Derudover er du også sikret god hjælp fra professionelle mennesker, så du hurtigst muligt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det er trods alt hvad både du og a kassen håber. Derfor kan det også uden tvivl betale sig at være medlem.

 


Artiklen er udtryk for skribentens holdning og indeholder ikke redaktionelt materiale .