For tiden går bølgerne højt i den amerikanske debat. Det har naturligvis altid gjort, men de seneste år er der dukket flere og flere personligheder op som prøver at tale for at indføre en mere social model i samfundet.

Siden firserne har amerikansk politik været domineret af en angst overfor kommunisme og socialisme, og man ser stadigvæk spor af den frygt i den nuværende debat. Samtidig er der mange mennesker som ikke længere er bange for at sige deres ønsker om et andet samfund højt. I den forbindelse er Danmark blevet nævnt mange gange, specielt når det kommer til samtalen om sygeforsikring og mindste løn.

Mange amerikaner taler for at hæve mindste lønnen, men det er her referencen til Danmark bliver lidt underlig. Vi har nemlig ikke den samme statssikrede mindsteløn. I stedet har vi hvad der ofte bliver refereret til som den danske model. 

Penge og pung

Lønnen bliver fastlagt

Det kan lyde forvirrende, men det er det faktisk ikke. Den danske model er meget simpel, og temmelig fornuftig – men det fordrer stærke fagforening. I USA har de naturligvis også fagforeningen, men for mange bliver de set som et levn fra socialismen.

I Danmark bliver lønnen fastlagt i samarbejde mellem fagforeningerne og arbejdsgiverne. Det vil sige at aftalerne er frivillige fra begge parter, og derfor også skal komme begge parter til gode. En af grunden til at det fungerer, er at arbejdsgiverne har rimelig frie ramme til hurtigt at fyre eller opsige medarbejdere, men at de til gengæld er sikret en fornuftig indkomst imens de står udenfor arbejdsmarkedet.

Det er hårdt at være uden arbejde

De fleste mennesker har prøvet at være arbejdsløse, og selvom det mange gange er hårdt at skulle gå på arbejde, så kan det være ligeså hårdt at stå uden arbejde, ikke mindst på grund af økonomien. Heldigvis er man altid sikret at man kan komme til lægen, og man har også muligheder for at penge imens man er arbejdsløs.

Arbejderfigurer

Det er en dyd at arbejde hårdt

Skulle du alligevel være i en svær situation og have brug for penge, så kan man tage et strakslån og lappe de huller der måtte være. Det vigtige er at man er forberedt på at kunne betale det tilbage, og derfor er det vigtigt at man kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan være svært at arbejde hårdt, men så længe at arbejderne står sammen i fagforeningerne, så bliver vi ved med at sikre et godt dansk arbejdsmarked og undgå situationen som mange oplever i USA.