Der er bare nogle politikområder, som får langt mere opmærksomhed end andre. Der er skrevet en lang litteratur omkring årsagerne til dette, og det er ikke et spørgsmål, som kan besvares kort. Til gengæld kan du orientere dig omkring, hvilke emner der oftest glemmes af landets politikere og medier. På den måde kan du selv sørge for, at du i hvert fald ikke overser dem – for de er faktisk ganske vigtige.

Grise

Muligheden for en sund livsstil

Der er måske mange, som vil sige, at det med en sund livsstil er noget personligt, som den enkelte selv har ansvar for. For det er nemlig vigtigt med en sund livsstil, hvilket man blandt andet kan læse mere om på http://xn--hjbylgehus-h6a5s.dk/sund-mad/.

De fleste politikere er nok enige om, at det er vigtigt at leve sundt, men det er langt fra alle, som har lyst til at snakke om de tendenser, der er i samfundet. For eksempel er der en klar klassedeling i livsstilssygdomme, og det betyder, at der i høj grad er tale om et strukturelt problem. Tænk over det, næste gang du undrer dig over, hvorfor økologiske grøntsager koster mere end en pose chips eller et færdiglavet måltid fra fryseren.

Dyrenes velfærd

Der er mange politikere, som ikke rigtig gider snakke om dyr. Det virker ellers nærliggende, nu hvor bæredygtighed er begyndt at fylde så meget på den politiske dagsorden. Dog går dyrevelfærd og bæredygtighed ikke nødvendigvis hånd i hånd, og det kan man altså se på politiske emner, som sættes højest.

Der er partier, som af og til bringer spørgsmålet om dyrevelfærd op i Folketinget, men det er generelt et politikområde, som ikke får særligt meget opmærksomhed i medierne. Det kan der være mange forskellige grunde til, for eksempel er der en høj grad af lobbyisme i forbindelse med landbrugsindustrien. Der er dog mange forskellige områder, som rent faktisk kan reguleres, uden at det skader industrien specielt meget. Derfor er det lidt et mysterium, hvorfor dyrenes velfærd forbliver et ”stille” politikområde.  

 Aviser

De interne processer i det politiske system

De interne processer i det politiske system er et område, som diskuteres ganske sjældent af de siddende politikere. Det er dog utroligt vigtigt for samfundet, fordi det definerer, hvilket slags demokrati vi lever i. Denne form for politik kan for eksempel handle om politikeres løn og pension. Det kunne også være spørgsmål vedrørende magtfordeling og borgerinddragelse. Et andet eksempel er graden af gennemsigtighed i Folketingets politiske arbejde: hvem giver penge til hvilke partier, og hvem samarbejder med hvem? 

I bund og grund er det politikker, som definerer det politiske system, vigtige at beskæftige sig med. Alt er nemlig ikke givet, og selvom det ikke påvirker os borgere direkte, betyder det i sidste ende meget for, hvordan fremtiden for vores land udvikler sig.