Efter flere år med et stagnerende og faldende bruttonationalprodukt, så er det danske bnp igen begyndt at stige. BNP er et af de mest centrale måleinstrumenter, når økonomerne ser på landets værditilvækst.

Med andre ord beskriver et stigende BNP, at Danmark igen bliver rigere. Både det samlede BNP og BNP pr. indbygger er stigende igen i Danmark, hvilket vidner om de bedre økonomiske tider her efter finanskrisen har sluppet taget.

Samfundsøkonomien er derfor i bedring, hvorfor politikerne debatterer hvad penge skal bruges til. Nogle vil bruge dem på skattelettelser, som skal sikre en endnu højere økonomisk vækst via øget privatforbrug. Mens andre partier vil bruge pengene på velfærd, som kommer os alle til gode.

Lige meget om man vil bruge pengene på det ene eller andet, så er det yderst positivt med et stigende BNP. Og der er ligeledes tradition for, at man kan bruge pengene på begge dele. Så nogle af pengene går til skattelettelser, mens andre af pengene bliver brugt til velfærd.

BNP og aktiemarkedet

Står du og skal købe aktier, så skal du dog ikke kigge alt for meget til BNP i et givent land. Aktiemarkedet er ofte foran samfundsøkonomien, da aktiemarkedet er styret af forventninger til økonomien.

Når eksperterne har forudset et stigende BNP i landet over de kommende år, så vil dette allerede være indregnet i aktiemarkedet via stigende kurser. På denne måde er der ofte en tidsforskydning mellem aktiemarkedet og samfundsøkonomien. Så aktiemarkedet både stiger og falder, før det for alvor rammer samfundet.

Man kan se samfundsøkonomien lidt som en supertanker, som tager lang tid at vende. Aktiemarkedet kan derimod vende på få dage, hvor det kan miste mange procents værdi. Køber du aktier efter samfundets økonomiske udvikling, så risikerer du derfor at komme for sent til festen.

Spred hellere din risiko ved at købe i forskellige virksomheder på forskellige tidspunkter og i forskellige lande, så har du gjort meget for at mindske din risiko på aktiemarkedet.

Er du til høj risiko, så kan du dog godt forsøge at købe store mængder aktier på samme tidspunkt, hvis du har forventning om en kommende opadgående trend. Og er du virkelig til stor risiko, så kan du også købe ting som Bitcoins, men her er der ingen historisk opadgående trend, som du kan læse dig op ad.

BNP og råvarepriser

Generelt kan det også være svært at sige noget klogt om BNP og råvarepriser, da vi igen er inde på markedet for spekulation og forventninger.

Generelt vil en stigende økonomi dog få flere folk til at investere, hvorfor en sikker havn som guld vil blive forladt til fordel for mere lukrative investeringer.

Omvendt vil nedgangstider få folk til at søge en sikker havn, som f.eks. guld, og guldprisen kan derfor stige selv under økonomiske kriser, hvor folk for færre penge mellem hænderne. Andre trækker deres penge helt ud, og gemmer dem hjemme under madrassen eller i deres læderpung. Igen er det udbud og efterspørgsel, som styrer priserne på alt.

 


Artiklen indeholder ikke redaktionelt materiale og er udtryk for skribentenes holdning.