Tandlægebesøg er dyre. Men heldigvis findes der billige løsninger for nogle tandproblemer. Mange danskere skærer tænder om natten. Det kan have alvorlige følger. Men med en simpel og billig skinne kan dette problem nemt og billigt løses. En bideskinne beskytter dine tænder om natten, og forhindrer at det skader tændernes emalje når du skærer tænder. Skader på emaljen er nemlig meget alvorlige og dyre at reparere. 

tandlæge ansigt med hovedlampe

Har Danmark stadig verdens bedste sundhedsvæsen?

Meget hat ændret sig i det politiske landskab i Danmark, igennem de seneste årtier. I 70’erne blev Danmark kaldt verdens mest socialistiske land. Og det var ikke ment som et skældsord. Store dele af verden så os som et forbillede: et land hvor demokrati, tolerance og solidaritet stod i centrum. Og ikke kun det, men Danmark imponerede også med stigende velstand og udjævning af sociale og økonomiske forskelle. 

I dag hylder de fleste danskere stadig disse dyder. Interessant nok, selv de politikere der har været med til at nedbryde alle disse landvindinger, bryster sig med at de er de ægte danske værdier. Så vidt, så godt.  Men, er Danmark stadig verdens mest tolerante samfund, verdens mest lige samfund? Har vi stadig verdens bedste velfærdsstat? Har vi stadig verdens bedste sundhedsvæsen?

kvindetaender

Hvor lang må en venteliste være?

Det er store spørgsmål, alt for store til en kort artikel som denne her. Men lad os fokusere på sundhedsvæsenet. På trods af tilsyneladende stor politisk enighed om at ventelisterne skal blive kortere, er det modsatte sket. 

Man kan også diskutere om et sundhedsvæsen i verdensklasse kan kaldes det, når det slet ikke omfatter tandpleje. Godt nok ydes der tilskud, men kun til de mest basale behandlinger, og kun meget lidt. Danmark er det eneste land blandt dem vi plejer at sammenligne os med, hvor tandlægebesøg ikke er omfattet af den offentlige sygesikring.